Zespół transplantacji podczas przeszczepu serca

26 stycznia – Ogólnopolski Dzień Transplantacji

Od 1988 roku w naszym Szpitalu przeprowadza się transplantacje serca. Wykonaliśmy ich już 633, a w 2022 roku odbyło się 16 transplantacji serca, a także przeprowadzono 15 implantacji układów LVAD (razem już 120).

Pozwolenie Ministra Zdrowia na przeszczepianie płuc dla naszego Szpitala

Przeszczepienie płuc to zabieg chirurgiczny wykonywany u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wykorzystano już inne możliwości leczenia (farmakologicznego, rehabilitacyjnego, tlenotarpii).
Zespół transplantacyjny podczas przeszczepienia

16 transplantacji serca i 15 implantacji mechanicznego układu wspomagania lewej komory serca LVAD w 2022 roku!

Przeszczepienie narządów jest metodą leczenia, która ratuje życie i zdrowie Pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów: nerek, serca, wątroby, płuc, trzustki. Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy wysokiej świadomości społeczeństwa oraz przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów.
Logo PZU
Uroczystość otwarcia sali hybrydowej

Rozpoczęcie realizacji programu pilotażowego – Krajowa Sieć Kardiologiczna w województwie małopolskim

W ramach stworzonej sieci obejmującej jednostki POZ, AOS oraz wybrane szpitale II i III poziomu referencyjności będziemy szybciej i bardziej skutecznie leczyć pacjentów z opornym nadciśnieniem tętniczym, wadami zastawkowymi, zaburzeniami rytmu i przewodzenia, a także z niewydolnością serca.
Angiograf

Otwarcie nowoczesnej sali hybrydowej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II

W dniu 20.12.2022 roku w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnej sali hybrydowej w Pracowni Hemodynamiki i Angiografii Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.
Misja w Afryce

Misja medyczna w Afryce Wschodniej z udziałem naszych specjalistów

Dr hab. n. med. Bartłomiej Guzik i dr n. med. Wojciech Zajdel uczestniczyli w dwóch wyjazdach misyjnych.
Doktoranci/ fot. Podpis Uniwersytet Jagielloński/Anna Wojnar

Dwóch pracowników naszego Szpitala złożyło przysięgę doktorską, a następnie odebrało dyplomy z rąk promotorów

Dyplomy doktorskie odebrały dr n. med. Anna Rzucidło-Hymczak (Kierownik Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej) i dr n. med. Joanna Jędrzejczyk-Spaho (Asystent na Oddziale Klinicznym Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego).
Strażacy przed pawilonem M-IX

Strażacki Mikołaj w naszym Szpitalu!

W niedzielę nasz Szpital odwiedził Strażacki Mikołaj w ramach Akcji Mikołajkowej Strażacy-Dzieciom. Akcja została zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Myślenice. 
św. Mikołaj na Oddziale Dziecięcym

Święty Mikołaj odwiedził najmłodszych pacjentów naszego Szpitala!

Na miejscu Święty Mikołaj i jego przyjaciele zostali przywitani przez dyrekcję i personel Szpitala, a następnie odwiedzili małych pacjentów z Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz z Oddziału Pediatrii i Neurologii Dziecięcej.