dr n. med. Grzegorz Wasilewski

Zastępca Kierownika Odcinka Transplantologii i  Mechanicznego Wspomagania Krążenia