Wprowadzone przez e.skoczek

Akredytacja dla Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II

W dniach 5 – 7 lipca 2023 r. w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II został przeprowadzony, przez wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, przegląd akredytacyjny.
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. św. Jana Pawła II kolejny raz uzyskał wysoki poziom spełnienia standardów akredytacyjnych.

KOMUNIKAT

W sprawie: wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Otwarcie Ośrodka Badań Genetycznych

Rozpoczęcie diagnostyki NGS w naszym Szpitalu jest odpowiedzią na zapotrzebowanie ze strony lekarzy i pacjentów, dla których taka diagnostyka jest podstawą do podjęcia optymalnego leczenia lub działań profilaktycznych. Posiadamy wysoce wykwalifikowany personel do tego typu działań. W niedalekiej przyszłości NGS będzie podstawą diagnostyki genetycznej.

Jubileusz Oddziału Torakochirurgii i konferencja edukacyjna

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Chirurgii Onkologicznej ma już 75 lat. To jeden z najstarszych oddziałów Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II. Z okazji jubileuszu, 30 września 2023 roku, zorganizowano specjalną konferencję, podczas której przygotowano wykłady edukacyjne.

Operacja zespołu Fallota a stan prozakrzepowy i hipofibrynoliza

Dr n. med. Beata Róg, pracująca w Oddziale Hepatologii Ogólnej Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II, od maja 2023 realizuje projekt pn. Stan prozakrzepowy i hipofibrynoliza u chorych po operacji zespołu Fallota- ToF. Badanie jest finansowane ze środków na naukę z budżetu Narodowego Centrum Nauki.

Komunikat

Informacja Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II: stanowisko w sprawie pojawiającej się nieprawdziwej informacji w mediach społecznościowych.