Kolorowe zdjęcie portretowe prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Kierownik

Lekarz chorób wewnętrznych, specjalistka w zakresie diagnostyki i leczenia chorób zakrzepowo-zatorowych. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1996 roku, doktora habilitowanego w 2001 roku, a tytuł profesora w 2007 roku. Stypendystka fundacji im. W. Fulbrighta na Wydziale Biochemii Uniwersytetu Vermont w Burlington w latach 1999-2000. Obecnie jest kierownikiem Zakładu Chorób Zatorowo-Zakrzepowych Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje Poradnią Zaburzeń Krzepnięcia działającą w tutejszym Szpitalu, a od 2011 roku także Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Od 2011 roku sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady Naukowej Szpitala. Prowadzi jedyny w Polsce ośrodek badań nad właściwościami fibryny w patofizjologii chorób. Od 2008 roku redaktor naczelna miesięcznika Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, a od 2018 roku Kardiologii Polskiej. Członek Rady Narodowego Centrum Nauki od 2016 roku oraz Rady Przejrzystości AOTMiT od 2018 roku. Członek Rady Dyscypliny Nauki Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 2018-2022.

Laureatka Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe z 2015 roku, a także Nagrody im. J. Śniadeckiego Polskiej Akademii Nauk z 2012 roku. W 2015 roku otrzymała Nagrodę Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego – Laur Jagielloński.

Zainteresowania naukowe: genetyczna i środowiskowa regulacja krzepnięcia krwi i miażdżycy, patofizjologia zawału serca, udaru mózgu i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej; rzadkie trombofilie występujące w Polsce.

Autorka ponad 766 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science, w tym jako pierwszy autor prac w czasopismach Lancet, Circulation, Blood, Stroke, J Biol Chem. Współczynnik Hirscha wg. bazy Web of Science: 53.