prof. Anetta Undas w niebieskiej marynarce

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas została przewodniczącą Rady Narodowego Centrum Nauki

W dniu 6 czerwca 2024 roku Rada Narodowego Centrum Nauki (NCN) wybrała nowego przewodniczącego. Została nim prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, członek PAN i PAU.
Rada Narodowego Centrum Nauki składa się z 24 członków, którzy zostali powołani przez ministra nauki na maksymalnie dwie 4-letnie kadencje spośród wybitnych polskich uczonych reprezentujących różne dyscypliny nauki. Do ich obowiązków należy m.in. określanie priorytetowych obszarów badań podstawowych, warunków przeprowadzania konkursów NCN, jak również ustalanie wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację badań w ramach poszczególnych dyscyplin lub grup dyscyplin.

Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II zajmuje stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Nauki, Badań i Innowacji. Kieruje Poradnią Zaburzeń Krzepnięcia, a od 2011 r. również Ośrodkiem Nowoczesnej Diagnostyki Laboratoryjnej. Ponadto jest Przewodniczącą Rady Naukowej naszego Szpitala.

Główne zainteresowania prof. dr hab. n. med. Anetty Undas to genetyczna i środowiskowa regulacja krzepnięcia krwi, patofizjologia zawału serca, udaru mózgu i żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, leczenie przeciwzakrzepowe i diagnostyka trombofilii.

prof. dr hab. n. med. Anetta Undas

Autorka ponad 500 artykułów w czasopismach indeksowanych w Web of Science, w tym jako wiodący autor prac w czasopismach Lancet, Circulation, Blood, Stroke, J Biol Chem, ATVB. Współczynnik Hirscha wg. bazy Web of Science: 53.

Cieszymy się, że przedstawiciel naszego Szpitala będzie kierował pracami tej ważnej organizacji.