Dr hab. n. med. Ewa Wypasek

Kierownik Pracowni – specjalista laboratoryjnej genetyki medycznej

e-mail:

tel. 12 614 31 45

Doktor habilitowany nauk medycznych. Rozprawa habilitacyjna dotyczyła polimorfizmów genetycznych związanych ze stanem zapalnym i stabilnością antykoagulacji u pacjentów z chorobami sercowo-naczyniowymi.Diagnosta laboratoryjny (PWZDL 08854) ze specjalizacją z Laboratoryjnej Genetyki Medycznej. Odbyła staże naukowe w Ohio State University Medical Centre, Biomechanics and Tissue Engineering Laboratory USA i w Center for Medical Genetics, Ghent University Hospital, Belgia. Jako pierwsza w Polsce opublikowała cykl prac dotyczących diagnostyki genetycznej wrodzonych stanów nadkrzepliwości związanych z niedoborem naturalnych antykoagulantów.

Jest miłośniczką zwierząt i pomaga tym, które są w potrzebie. Piesze wycieczki, spacery z psem i brushcraft to dla niej najlepsze pomysły na spędzanie wolnego czasu.