Działalność Naukowa

Od 2021 roku Dyrekcja Szpitala przyznaje Nagrody za Najlepsze Publikacje Naukowe I. II. i III. stopnia za rok kalendarzowy poprzedzający wręczenie Nagrody wg Regulaminu zamieszczonego poniżej.

W 2024 roku zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala wartość finansowa nagród wynosi:

Nagroda I stopnia – 12 000 zł,

Nagroda II stopnia – 9 000 zł,

Nagroda III stopnia – 6 000 zł.