Działalność Naukowa

Od 2021 roku Dyrekcja Szpitala przyznaje Nagrody za Najlepsze Publikacje Naukowe I. II. i III. stopnia za rok kalendarzowy poprzedzający wręczenie Nagrody wg Regulaminu zamieszczonego poniżej.

W 2022 roku zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szpitala wartość finansowa nagród wynosi:

Nagroda I stopnia – 10 000 zł,

Nagroda II stopnia – 7 500 zł,

Nagroda III stopnia – 5 000 zł.