Cztery osoby siedzące w fotelach na scenie podczas konferencji. W tle ekran.

Pracownicy naszego Szpitala wzięli udział w II Kongresie Krajowej Izby Fizjoterapeutów

„Interdyscyplinarność przyszłością rehabilitacji” pod takim hasłem w dniach 12.06-15.06.2024 r. w Krakowie odbył się II Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Wiedzą i doświadczeniem podzieliło się ponad 100 wykładowców z kraju i z zagranicy.

Dr n. kf. Dominika Batycka-Stachnik, dr n. med. Hubert Hymczak, dr n. kf. Agnieszka Piwoda, dr n. hum. Jolanta Siwińska.

Nasz szpital miał szeroką reprezentację w dwóch sesjach tematycznych:

  • Rola fizjoterapii w leczeniu pacjentów krytycznie chorych – standardy postępowania”, przewodniczącymi sesji byli prof. dr hab. n. med. Rafał Drwiła (Kierownik I Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii) i dr n. kf. Dominika Batycka-Stachnik (Kierownik Zespołu Fizjoterapeutów Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii).

Wykłady wygłosili wyżej wymienieni pracownicy oraz dr n. med. Agnieszka Stąpór, mgr piel. Monika Jankowska (I Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii), mgr Beata Krakowska (Zespół Psychologów naszego Szpitala).

  • „Prehabilitacja – optymalne przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego” – przewodniczącymi sesji byli dr n. med. Hubert Hymczak i dr n. kf. Dominika Batycka-Stachnik.

Wykłady wygłosili: dr hab. n. med. Dorota Sobczyk (Zastępca Kierownika Oddziału Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii), dr n. med. Hubert Hymczak, dr n. kf. Agnieszka Piwoda (Zespół fizjoterapeutów Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii), dr n. hum. Jolanta Siwińska (Zastępca Kierownika Zespołu Psychologów naszego Szpitala).

Dr n. med. Agnieszka Stąpór, prof. dr. hab. n. med. Rafał Drwiła, mgr Beata Krakowska, mgr Monika Jankowska, dr n. kf. Dominika Batycka-Stachnik.

W kongresie wzięło udział blisko 1700 osób i cieszył się on ogromnym zainteresowaniem. Temat interdyscyplinarnego leczenia pacjentów był bardzo mocno podkreślany, ze wskazaniem że każdy w tym procesie ma swoją rolę do spełnienia. Leczenie wysokospecjalistyczne wpływa również na przenikanie się kompetencji i wypracowywanie optymalnego modelu leczenia pacjentów.

Podczas czterech dni trwania kongresu uczestnicy wysłuchali prezentacji wybitnych specjalistów z zakresu m.in. fizjoterapii, medycyny, psychologii, dietetyki, a także wzięli udział w panelach dyskusyjnych i rozmaitych warsztatach.

Fizjoterapeuta mgr Łukasz Pominkiewicz (Oddział Kliniczny Choroby Wieńcowej i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego) przeprowadził warsztaty pt.

  • „wykorzystanie nieinwazyjnej wentylacji (NIV) w procesie fizjoterapii oddechowej”.

W szkoleniu wzięło udział 16 osób z różnych ośrodków.

mgr Łukasz Pominkiewicz

Fizjoterapeuci naszego szpitala od wielu lat wykorzystują nieinwazyjną wentylację  w procesie usprawniania/leczenia pacjentów na różnych oddziałach. Doświadczenie to pozwoliło na przygotowanie warsztatów które dotyczyły wykorzystania niv (wentylacja nieinwazyjna) i ćwiczeń w celu: zwiększenia zwiększenia efektywności wentylacji, poprawy adaptacji terapii NIV, a także zwiększenia aktywności fizycznej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową.