Dr hab. n. med. Paweł T. Matusik, prof. UJ został laureatem w Konkursie Supertalenty w Medycynie 2024 organizowanym przez portal medyczny „Puls Medycyny”

Dr hab. n. med. Paweł T. Matusik, prof. UJ, specjalista kardiolog pracujący na co dzień na Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II został laureatem w konkursie Supertalenty w Medycynie 2024 organizowanym przez portal medyczny „Puls Medycyny”.

Dr hab. n. med. Paweł T. Matusik, prof. UJ

 

Ideą konkursu jest docenianie liderów młodego pokolenia, którzy dzięki swojej wiedzy, zaangażowaniu i pasji zmieniają na lepsze polską medycynę.

Dr hab. n. med. Paweł T. Matusik, prof. UJ specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu (również inwazyjnym) zaburzeń rytmu serca oraz rzadkich zaburzeń arytmogennych.

W 2023 r. (jako pierwszy i jedyny Polak) ukończył dwuletnie szkolenie the Diploma of Advanced Studies in Cardiac Arrhythmia Management (DAS-CAM) programme (Maastricht University Medical Center, European Heart Academy oraz European Heart Rhythm Association). Cenne doświadczenie kliniczne i badawcze zdobywał podczas wizyt i szkoleń w Radcliffe Department of Medicine, University of Oxford (Wielka Brytania), Washington University School of Medicine oraz w Barnes-Jewish Hospital w St. Louis (USA), jak również w Maastricht University (Holandia).

Pełnił rolę prowadzącego oraz moderatora, jak również eksperta i członka panelu dyskusyjnego/komitetu organizacyjnego licznych konferencji, sesji oraz spotkań naukowych i klinicznych.

W pracy klinicznej i naukowej koncentruje się na istotnych schorzeniach układu sercowo-naczyniowego, zwłaszcza w zakresie elektrokardiologii oraz optymalizacji postępowania z pacjentami z chorobami rzadkimi. Jego dokonania to m.in: uczestnictwo w opracowaniu uaktualnienia klinicznej klasyfikacji rzadkich chorób oraz zaburzeń układu sercowo-naczyniowego; zaangażowanie w realizację licznych projektów naukowych – dofinansowanych w formie grantów przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Narodowe Centrum Nauki (zwłaszcza dotyczących znaczenia biomarkerów w elektrokardiologii). Ponadto wraz ze współpracownikami z tut. Szpitala odkrył m.in. obecność nowej mutacji genetycznej u pacjentów z zespołem Brugadów. Jego zainteresowania badawcze obejmują również mechanizmy chorób układu krążenia (zwłaszcza zaburzeń rytmu serca), nowe sposoby stymulacji serca, medycynę translacyjną z zastosowaniami w kardiologii, sztuczną inteligencję w analizie zapisów elektrokardiograficznych oraz nowe technologie w kardiologii, w tym istotne w monitorowaniu pracy serca oraz telekardiologii. W wyniku jego działalności naukowej powstały liczne publikacje w przodujących czasopismach naukowych (sumaryczny IF >310) oraz wystąpienia konferencyjne/zjazdowe, prezentowane podczas najważniejszych konferencji w dziedzinie kardiologii.

Jest ekspertem Agencji Badań Medycznych oraz członkiem grup roboczych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To laureat wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody the International Society of Electrocardiology Bayés ECG Award za wybitne osiągnięcia w elektrokardiologii, Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego, Nagrody im. Profesora Marka Sycha przyznawanej przez Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, zdobywca I miejsca w Konkursie na Najlepszego Studenta RP (Studencki Nobel 2011), honorowego wyróżnienia i medalu Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk (Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla) oraz stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia (2013/2014 r.) i dla wybitnych młodych naukowców (2020 r.). Ponadto był stypendystą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Serdecznie gratulujemy!