Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej I Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Rehabilitacji Pulmonologicznej