TTE/13/2232/2021 wykonanie usług serwisu i utrzymania systemu nadzoru nad UPS-ami

Termin składania ofert: 2021-07-29 do godziny 10:00
Status: W tokuCzytaj więcej


4/ER/2021 Dostawa wraz z montażem regałów metalowych do archiwum

Termin składania ofert: 2021-07-30 do godziny 10:00
Status: RozstrzygniętyCzytaj więcej


TI.2230.6.2.2021 Wykonanie prac naprawczych połaci dachowej w Pawilonie M-VI

Termin składania ofert: 2021-07-30 do godziny 10:00
Status: RozstrzygniętyCzytaj więcej
6/NB/2021 Usługa kampanii informacyjno-edukacyjnej na bilbordach

Termin składania ofert: 2021-06-30 do godziny 12:00
Status: RozstrzygniętyCzytaj więcej