Zdjęcie portretowe dr. n. med. A. Prokop-Staszecka

Ordynator

dr n. med. Anna Prokop – Staszecka

Specjalista I i II stopnia chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia z pulmonologii i I stopnia z mikrobiologii i serologii. Pracuje w szpitalu od 2000 roku  jako kierownik Oddziału Chorób Płuc z Pododdziałem Onkologicznym. Stopień doktora nauk medycznych w dziedzinie chorób wewnętrznych otrzymała w 1998 roku.

 

Odznaczeni Medalami 30-lecia Odrodzonego Samorządu Krakowa