LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ONKOLOGII KLINICZNEJ W ODDZIALE ONKOLOGII

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU ONKOLOGII KLINICZNEJ

Oddział Onkologii z Pododdziałem Diagnostyki Nowotworów Klatki Piersiowej

Zakres czynności:

 • Przyjmowanie pacjentów do Oddziału
 • Leczenie i opieka nad pacjentami hospitalizowanymi w Oddziale i w Poradni
 • Pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale
 • Konsultacje w zakresie onkologii klinicznej
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania:

 • Tytuł zawodowy lekarza
 • Pełne prawo wykonywania zawodu
 • Specjalizacja z zakresu onkologii klinicznej
 • Samodzielność i odpowiedzialność
 • Dyspozycyjność i zaangażowanie
 • Dobra organizacja pracy

Oferujemy:

 • Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna – forma zatrudnienia do uzgodnienia
 • Pracę w ambitnym zespole
 • Stabilne warunki zatrudnienia
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: 

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Ogłoszenie w pliku pdf