Lekarz specjalista lub w trakcie specjalizacji z genetyki klinicznej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko: Starszego / Młodszego Asystenta

Zakres czynności:

  • przeprowadzanie badania lekarskiego, podmiotowego i przedmiotowego, zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, zakończonego postawieniem diagnozy lub podejrzenia
  • wykonanie lub zlecanie wykonania niezbędnych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, obrazowych, czynnościowych, itp.) zgodnie z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną
  • zlecanie i zaordynowanie koniecznych leków i wyrobów medycznych
  • udzielanie pisemnej odpowiedzi lekarzom kierującym na konsultacje
  • edukacja i promocja zachowań prozdrowotnych

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe i specjalizacja z zakresu genetyki klinicznej
  • ewentualnie rozpoczęta specjalizacja z zakresu genetyki

Oferujemy:

  • Pracę w ambitnym zespole
  • Stabilne warunki zatrudnienia
  • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:  .

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

Ogłoszenie w pdf