Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Centralnej Izby Przyjęć

Zakres czynności:

 • zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Centralnej Izby Przyjęć pod względem leczniczym, ekonomicznym i administracyjnym
 • planowanie i koordynowanie wykonania zadań powierzonych podległej komórce organizacyjnej
 • nadzorowanie pracy podległego personelu
 • diagnostyka, leczenie i opieka nad pacjentami
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi szpitala
 • prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wymagania:

 • pełne prawo wykonywania zawodu lekarza
 • specjalizacja z zakresu kardiologii
 • dyspozycyjność i zaangażowanie
 • samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy
 • kandydat powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. 2011.151.896 z późn. zm.)

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu lub umowę cywilnoprawną
 • pracę w ambitnym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

ogłoszenie w formacie pdf