Trzech operatorów podczas operacji

Innowacyjny zabieg ablacji migotania przedsionków metodą elektroporacji w naszym Szpitalu

Specjaliści z Oddziału Klinicznego Elektrokardiologii oraz Oddziału Klinicznego Kardiologii Interwencyjnej z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jana Pawła II przeprowadzili innowacyjny zabieg ablacji migotania przedsionków metodą elektroporacji.

Mapa potencjałowa systemu elektroanatomicznego 3D lewego przedsionka i żył płucnych (kolor czerwony – obszar niskowoltażowy < 0,3 mV, kolor fioletowy obszar normowoltażowy >0.5 mV) przed oraz po izolacji żył metodą elektroporacji. Projekcja tył-przód.

Technika ta polega na zastosowaniu ultrakrótkich, dużych ładunków elektrycznych, powodujących „nietermiczne” uszkodzenie komórek mięśnia sercowego w miejscu aplikacji.

Obraz skopi RTG serca z elektordą typu Lasso w ujściu żyły płucnej górnej lewej. Elektroda diagnostyczna w zatoce wieńcowej oraz prawej komorze. Projekcja przód-tył.

Dotychczasowe badania wskazują na wysokie bezpieczeństwo i skuteczność tej metody. Ablacja metodą elektroporacji charakteryzuje się większą specyficznością energii skierowanej do tkanek mięśnia sercowego, zmniejszając ryzyko uszkodzenia otaczających tkanek, takich jak nerw przeponowy, przełyk czy naczynia wieńcowe. Technologia elektroporacji obecnie stale się rozwija, udoskonala, dając elektrofizjologom nowe narzędzie w leczeniu zaburzeń rytmu serca.

Od lewej: dr n. med. Rafał Bafacz, dr n. med. Grzegorz Karkowski, dr n. med. Marcin Kuniewicz

Zabieg wykonano z zastosowaniem najnowszego 9 elektrodowego cewnika wykorzystującego elektroporację bipolarną z klasyczną nawigacją w skopi RTG oraz z dodatkową kontrolą przebiegu ablacji w systemie elektroanatomicznym 3D.

Cewnik wykorzystany podczas operacji, fot. Marcin Czaja

Było to pierwsze w Polsce połączenie obu systemów, co pozwoliło na bardziej precyzyjną nawigację elektrodą podczas aplikacji oraz dokładne zweryfikowanie skutków zabiegu, czyli izolacji elektrycznej żył płucnych.

Od lewej: dr n. med. Rafał Badacz, dr n. med. Marcin Kuniewicz,dr n. med. Grzegorz Karkowski

Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, pogarszającym komfort życia, zwiększającym ryzyko udaru mózgu oraz śmiertelność. Ablacja jest najskuteczniejszą metodą zapobiegania nawrotom migotania przedsionków, coraz szerzej stosowaną w nowoczesnej kardiologii.

dr n. med. Grzegorz Karkowski, dr n. med. Marcin Kuniewicz, dr n. med. Rafał Badacz, lek. med. Tomasz Rajs

Skład zespołu operacyjnego:

Kardiolodzy: dr n. med. Grzegorz Karkowski, dr n. med. Marcin Kuniewicz, dr n. med. Rafał Badacz, lek. med. Tomasz Rajs

Anastezjolog: lek. med. Mateusz Czapski

Technik: tech. RTG Adam Bulaszek

Pielęgniarki: mgr piel. Sylwia Rakoczy-Ciepiela (pielęgniarka anestezjologiczna), mgr piel. Joanna Burdajewicz