Zespół medyczny na sali zabiegowej podczas przeprowadzania zabiegu

Nowa metoda leczenia niedomykalności zastawki trójdzielnej w naszym Szpitalu

Pod koniec maja prof. dr n. med. Grzegorz Kopeć oraz dr n. med. Jakub Stępniewski pracujący na co dzień na Oddziale Klinicznym Chorób Serca i Naczyń z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, a także w Ośrodku Chorób Krążenia Płucnego UJCM przy Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II wykonali zabieg, który jest szansą dla pacjentów z ciężką niedomykalnością zastawki trójdzielnej.

Procedura polegała na wszczepieniu zastawki TricValve do proksymalnych odcinków żyły głównej dolnej i górnej.

Obrazowanie śródzabiegowe zapewniła prof. dr n. med. Monika Komar.

Zabieg wykonano u chorej ze znacznym ograniczeniem wydolności fizycznej i nawracającym wodobrzuszem w przebiegu ciężkiej niedomykalności zastawki trójdzielnej.

Wszczepione zastawki zapobiegają cofaniu się krwi do naczyń jamy brzusznej i nawrotom wodobrzusza oraz zwiększają przepływ krwi przez łożysko płucne.

Był to 7. zabieg z użyciem tej zastawki w Polsce i 1. w Małopolsce.

Mamy nadzieję, że dzięki tej nowej metodzie będziemy mogli pomóc pacjentom, dla których do tej pory nie było żadnej możliwości korekcji wady zastawki trójdzielnej.

Zespół zabiegowy: prof. dr hab. n. med. Grzegorz Kopeć, dr n. med. Jakub Stępniewski, obrazowanie śródzabiegowe zapewniła prof. dr n. med. Monika Komar, tech. Małgorzata Ciepły, a zabezpieczenie chirurgiczne dr hab. n. med. Mariusz Trystuła i dr n. med. Jakub Zasada, pielęgniarka zabiegowa: mgr piel. Agnieszka Egert, technik zabiegowy: st. tech. RTG Mirosław Dzierżak.

 

Śródzabiegowa fluoroskopia rentgenowska przedstawiająca moment implantacji zastawki w żyle głównej górnej.

Na zdjęciu widoczne: system doprowadzający wraz z zastawką wprowadzony przez żyłę udową prawą do żyły głównej górnej, cewniki typu pigt-tail do kontroli angiograficznej oraz pozycjonowania zastawki wprowadzone przez lewą żyłę udową do pnia ramienno-głowowego lewego oraz prawej tętnicy płucnej.

 

Śródzabiegowa fluoroskopia rentgenowska przedstawiająca moment implantacji zastawki w żyle głównej dolnej.

Na zdjęciu widoczne: system doprowadzający wraz z zastawką wprowadzony przez żyłę udową prawą do żyły głównej dolnej, cewnik typu pigt-tail do kontroli angiograficznej wprowadzony przez lewą żyłę udową do żyły wątrobowej, głowica przezprzełykowa.

Śródzabiegowa fluoroskopia rentgenowska przedstawiająca skuteczną implantację zastawek do żyły głównej górnej i dolnej.