Dr J. Natorska w Pawilonie M-IX

Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej

Stopień doktora uzyskała w roku 2006, doktora habilitowanego nauk medycznych w roku 2017, a w roku 2023 objęła stanowisko profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od roku 2001 prowadzi badania naukowe jako główny wykonawca i wykonawca wielu projektów badawczych finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych oraz Narodowego Centrum Nauki. W roku 2015 i 2018 otrzymała finansowanie dwóch grantów naukowych w ramach konkursu OPUS Narodowego Centrum Nauki. W roku 2010 współtworzyła Pracownię Badań Autoimmunologicznych w Szpitalu Jana Pawła II wykonującą badania z zakresu autoimmunologii zarówno dla pacjentów przychodni i oddziałów szpitalnych. Od roku 2014 pełni funkcję kierownika nowo otwartych Pracowni Krakowskiego Centrum Badań i Technologii Medycznych w KSS im. Jana Pawła II. Główne zainteresowania naukowe obejmują badanie patomechanizmów prowadzących do rozwoju i progresji stenozy aortalnej, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zapalnych oraz aktywacją układów krzepnięcia i fibrynolizy. Prowadząc badania zarówno in loco – w tkance zastawki jak i in vitro – na hodowlach miofibroblastów izolowanych ze stenotycznych zastawek aortalnych oszacowała wpływ miejscowo zachodzących procesów na stan układu hemostazy. Ponadto, bierze udział w badaniach dotyczących wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na fenotyp sieci fibrynowej u pacjentów z ryzykiem wystąpienia chorób zakrzepowo-zatorowych.