Wprowadzone przez joanna

16 transplantacji serca i 15 implantacji mechanicznego układu wspomagania lewej komory serca LVAD w 2022 roku!

Przeszczepienie narządów jest metodą leczenia, która ratuje życie i zdrowie Pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów: nerek, serca, wątroby, płuc, trzustki. Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy wysokiej świadomości społeczeństwa oraz przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów.

Strażacki Mikołaj w naszym Szpitalu!

W niedzielę nasz Szpital odwiedził Strażacki Mikołaj w ramach Akcji Mikołajkowej Strażacy-Dzieciom. Akcja została zorganizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną Grupę Poszukiwawczo-Ratowniczą Myślenice.