Wprowadzone przez joanna

29 września – Światowy Dzień Serca

Wszystkim pracownikom naszego Szpitala, którzy na co dzień związani są z dziedzinami chorób sercowo-naczyniowych – kardiologom, kardiochirurgom, transplantologom, angiologom, chirurgom naczyniowym i diagnostom życzymy wszystkiego dobrego oraz samych sukcesów, a także wszystkim naszym pacjentom!

10 września Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

W naszym Szpitalu od wielu lat prowadzone są cykliczne szkolenia z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej. W szkoleniach biorą udział wszyscy pracownicy Szpitala. Zajęcia praktyczne prowadzone są przez mgr piel. specjalistkę w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego i kardiologicznego Anetę Lepiarską i lek. Elżbietę Dobrowolską.

8 września Światowy Dzień Fizjoterapii

W naszym Szpitalu na Oddziałach, a także w Ośrodku Rehabilitacji pacjenci mogą liczyć na opiekę i zaangażowanie w powrót do sprawności przy pomocy ponad 70 fizjoterapeutów. Odpowiednia rehabilitacja często jest kluczowym i niezbędnym elementem prawidłowego procesu leczenia.

11 transplantacji serca i 8 implantacji mechanicznego układu wspomagania lewej komory serca LVAD od początku 2022 roku!

Przeszczepienie narządów jest metodą leczenia, która ratuje życie i zdrowie Pacjentów. Stosuje się ją w przypadku schyłkowej niewydolności organów: nerek, serca, wątroby, płuc, trzustki. Leczenie za pomocą przeszczepów jest możliwe tylko przy wysokiej świadomości społeczeństwa oraz przy współpracy wielu osób, w tym: dawcy, biorcy i specjalistów.