Ekran z wyswietalnym filmem podczas konferencji i słuchacze

Spotkanie przedstawicieli zrzeszonych w International Hospital Federation (Światowej Federacji Szpitali), a także w Polskiej Federacji Szpitali (PFSz) w naszym Szpitalu

Po raz pierwszy w 95-letniej historii posiedzenie Światowej Federacji Szpitali (IHF) odbyło się w Polsce – 3 i 4 czerwca w Krakowie, a wzięli w nim udział liderzy organizacji szpitalnych z całego świata.

Jacek Siewiera podczas swojego wystąpienia

Wczoraj w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II w naszym Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym gościliśmy przedstawicieli zrzeszonych w International Hospital Federation (Światowej Federacji Szpitali), a także w Polskiej Federacji Szpitali (PFSz).

Podczas spotkania został zaprezentowany krótki film informujący o działalności naszej jednostki, a także goście zwiedzili wybrane miejsca w szpitalu.

Przemowa Jacka Siewiery

W trakcie wydarzenia wystąpił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera, który omówił temat cyberbezpieczeństwa oraz konieczność wdrażania nowych technologii w ochronie zdrowia w Polsce.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z najlepszymi praktykami w polskich szpitalach i innowacyjnymi start-upami z Europy Środkowej, aktualnymi tematami dotyczącymi bezpieczeństwa medycznego w obliczu globalnych wyzwań.

Uczestnicy wydarzenia Pawilonie A-V

Polska Federacja Szpitali (PFSz) to ogólnopolska organizacja pracodawców zrzeszającą szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości, profilu specjalistycznego, lokalizacji czy modelu działania. Zrzesza bezpośrednio ponad 250 szpitali, a poprzez porozumienia z lokalnymi i sektorowymi związkami szpitali funkcjonuje jako organizacja parasolowa  dla ponad 500 placówek. Od 2011 r. jest członkiem Europejskiej Federacji szpitali, a od 2019 r. Światowej Federacji Szpitali.