Prof. dr hab. n. med. Artur Szlubowski

Kierownik

Specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na Wydziale Lekarskim CMUJ w 2008 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w 2013 roku w dziedzinie pulmonologii, a tytuł profesora nauk medycznych w 2019 roku. Od 2017 roku został narodowym delegatem European and World Association for Bronchology and Interventional Pulmonology (EABiP, WABiP) w dziedzinie pulmonologii interwencyjnej, od 2011 roku członkiem European Endoscopy Forum (EEF). Od 2009 roku jest Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Endoskopii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.