Pracownia Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych

W Pracowni Innowacyjnych Zastosowań Komórek Macierzystych prowadzone są badania nad komórkami macierzystymi izolowanymi z tkanek dorosłych osobników. Komórki macierzyste charakteryzują się zdolnością do samoodnawiania i różnicowania w ukierunkowane tkankowo/narządowo komórki potomne. Badania nad tymi komórkami mają istotne znaczenie w rozwijającej się medycynie regeneracyjnej określanej medycyną XXI wieku i stwarzają możliwość terapeutycznego zastosowania tych komórek w procesach regeneracji uszkodzonych narządów i tkanek np. po zawale mięśnia sercowego, czy udarze mózgu. Unikalnym projektem realizowanym w Pracowni jest ocena różnych rodzajów komórek macierzystych i ich właściwości w zakrzepicy żylnej i zatorowości płucnej oraz ich powikłaniach.