Pracownia Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych

W Pracowni Diagnostyki Chorób Zakrzepowo-Zatorowych jako jedynym ośrodku w Polsce przeprowadzana jest kompleksowa ocena stanu prozakrzepowego u chorych z zawałem serca, udarem mózgu, zakrzepicą żylną lub zatorami w innych łożyskach naczyniowych.  Ocena obejmuje m.in. pomiar właściwości skrzepów fibrynowych i sprawności fibrynolizy, w tym ocena obrazowa zakrzepów metodą elektronowej mikroskopii skaningowej. Wykonywana jest analiza endogennego potencjału generacji trombiny. Badany jest wpływ czynników środowiskowych oraz genetycznych na zmiany fenotypu zakrzepu, kinetykę generacji trombiny i plazminy. W pracowni powstał i został opatentowany prototyp zautomatyzowanego stanowiska do oceny przepuszczalności skrzepu fibrynowego umożliwiający szczegółową analizę porowatości skrzepu. Badania prowadzone są w różnych modelach in vitro i in vivo nad czynnikami sprzyjającymi tendencji do krwawień. W pracowni wykonywane są również badania czynności płytek krwi.