Pracownia Badań Genetycznych

W Pracowni Badań Genetycznych wykonuje się badania związane z wykluczeniem lub potwierdzeniem:

  • genetycznie uwarunkowanej nadkrzepliwości (trombofilii); badania te wykonuje się  u pacjentów po incydencie zakrzepowo-zatorowym w układzie żylnym (zakrzepica żył głębokich lub zator tętnicy płucnej) lub układzie tętniczym (zawał serca, udar mózgu, itp)
  • oporności na leki przeciwpłytkowe u pacjentów zażywających leki z grupy tienopirydyn ( klopidogrel)
  • oporności lub nadmiernej wrażliwości na antagonistów witaminy K
  • dziedzicznego raka piersi i jajnika
  • genetycznie uwarunkowanych chorób tkanki łącznej (w tym zespołu Marfana)
  • genetycznie uwarunkowanej nadpłytkowości i czerwienicy prawdziwej