Projekty współfinansowane i finansowane ze źródeł zewnętrznych – informacje o projektach realizowanych w Szpitalu

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II zrealizowano oraz realizuje się 69 projektów, a a kwota otrzymanego dofinansowania tych projektów przekracza 256 milionów złotych (dane z czerwca 2020 r.). W Szpital prowadzi zarówno projekty krajowe, jak i międzynarodowe. Wiele z poniżej wymienionych projektów wdrażanych jest w ramach partnerstwa krajowego i międzynarodowego z  jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorcami. W związku z tym Szpital posiada bogate doświadczenie zarówno w prowadzeniu, jak i we współuczestniczeniu w realizacji projektów o charakterze ponadnarodowym przy zaangażowaniu personelu pochodzącego z różnych państw członkowskich Unii Europejskiej.

PROJEKTY W TRAKCIE REALIZACJI