Ankieta dotycząca usług medycznych w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. św. Jana Pawła II

Szanowni Państwo,

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadza badanie doświadczeń pacjenta ze świadczonej opieki.

Do udziału w badaniu zaproszeni są wszyscy pacjenci naszego Szpitala z wyłączeniem pacjentów w poradniach Szpitalnych.

Badanie przeprowadzone jest w formie anonimowej ankiety elektronicznej, która pozwoli na analizę Państwa doświadczeń w Szpitalu, a tym samym na poprawę jakości świadczonych usług zdrowotnych.

Wypełnienie ankiety zajmuje około 5 minut.

  • Ankieta dostępna jest bezpośrednio pod linkiem: Ankieta.

Państwa opinia jest dla nas bardzo ważna i dziękujemy za poświęcony czas na uzupełnienie ankiety!