Nowatorski zabieg przy użyciu lasera na Oddziale Oddziale Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych

Sposób ten opisano w światowym piśmiennictwie tylko jeden raz. Pojedyncze takie zabiegi zostały wykonane w USA, a w Polsce tylko jeden raz, przed dwoma miesiącami.