RATOWNIK – Sekcja Transportu

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko:

RATOWNIK

Sekcja Transportu

Zakres czynności:

 • przewóz pacjentów do innych szpitali celem konsultacji, do pracowni diagnostycznych, sanatoriów, miejsc zamieszkania, innych miejsc celem kontynuacji leczenia
 • prowadzenie pojazdów służbowych szpitala: ambulans, bus, pojazd specjalny (przeszczepowy)
 • opieka nad przewożonymi pacjentami

Wymagania:

 • kandydat powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( U. 2011.151.896 z późń. zm.)
 • uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika medycznego lub uprawnienia do wykonywania zawodu ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • prawo jazdy B
 • zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w ambitnym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail:

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (UWAGA: dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

ogłoszenie w formacie pdf