SPECJALISTA W DZIALE SPRZEDAŻY, ROZLICZEŃ I KONTRAKTOWANIA

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE SPRZEDAŻY, ROZLICZEŃ I KONTRAKTOWANIA

 

Zakres czynności:

 • opracowywanie i przygotowywanie ofert na świadczenia medyczne realizowane
  w oddziałach, zakładach, ośrodkach, pracowniach i poradniach we współpracy z jednostkami i komórkami organizacyjnymi szpitala realizowane w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą
 • opracowywanie i przygotowywanie ofert na zakup aparatury medycznej w ramach konkursów na realizację programów zdrowotnych ogłaszanych przez Ministerstwo Zdrowia
 • bieżąca aktualizacja informacji o potencjale szpitala w ramach umów zawieranych z MOW NFZ na podstawie danych otrzymywanych z komórek administracyjnych szpitala oraz we współpracy         z komórkami medycznymi poprzez aplikację Portal Świadczeniodawcy – przekazywanie informacji o zmianach w zakresie personelu, sprzętu, umów podwykonawstwa, danych z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
 • wystawianie faktur w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z jednoczesnym rozksięgowaniem wystawionej faktury na konta przychodowe szpitala za udzielone przez jednostki:
  • świadczenia medyczne zgodnie z zapisami zawartych umów
  • świadczenia medyczne nie objęte umową
 • oferowanie świadczeń medycznych dla jednostek zewnętrznych, przygotowywanie projektów stosownych umów oraz prowadzenie korespondencji i udzielanie informacji telefonicznej

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe
 • 5 letnie doświadczenie na stanowisku związanym ze współpracą z NFZ
 • biegła znajomość zasad obsługi Portalu Świadczeniodawcy
 • znajomość przedmiotowych przepisów prawa z zakresu działań szpitala w szczególności rozporządzeń Ministra Zdrowia, zarządzeń Prezesa NFZ
 • ogólna znajomość przepisów z zakresu rachunkowości
 • znajomość programów do kontraktowania świadczeń medycznych
 • biegła znajomość pakietu office
 • umiejętność analitycznego myślenia

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w ambitnym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

 

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (UWAGA: dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

ogłoszenie w formacie pdf