Konserwator ds. klimatyzacji i centralnego monitoringu – Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu 

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko:

Konserwator

ds. klimatyzacji i centralnego monitoringu

Dział Inwestycji i Utrzymania Ruchu 

Zakres czynności:

 • kontrole, naprawa, usuwanie awarii instalacji wod.-kan., elektrycznych, mechanicznych, słaboprądowych, ciepłowniczych, chłodniczych, gazów medycznych, wentylacji
 • wykonywanie remontów i modernizacji instalacyjnych i budowlanych
 • konserwacja urządzeń i instalacji wentylacji mechanicznej
 • monitoring urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • drobne remonty instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych
 • wymiana filtrów w systemach wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Wymagania:

 • kandydat powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( U. 2011.151.896 z późń. zm.)
 • uprawnienia G1 – E, 15 kV
 • badania wysokościowe powyżej 3 m

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail:

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (UWAGA: dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

ogłoszenie w formacie pdf