Inspektor/specjalista – Dział Spraw Pracowniczych

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko:

INSPEKTOR/SPECJALISTA

DZIAŁ SPRAW PRACOWNICZYCH

Zakres czynności:

 • prowadzenie spraw związanych z nawiązywaniem, trwaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy, w tym zwłaszcza przygotowywanie umów o pracę, aneksów, świadectw pracy, porozumień zmieniających
 • prowadzenie spraw związanych z umowami cywilnoprawnymi
 • prowadzenie akt osobowych pracowników
 • obsługa pracowników i kandydatów do pracy
 • obsługa programów kadrowo-płacowych
 • współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala

Wymagania:

 • doświadczenie w obsłudze kadrowej
 • doświadczenie w obsłudze kadrowej w szpitalu – mile widziane
 • bardzo dobra znajomość prawa pracy, ustawy o działalności leczniczej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • dobra znajomość obsługi programu Płatnik
 • dobra organizacja pracy
 • komunikatywność i zaangażowanie
 • umiejętność współpracy w zespole i pracy pod presją czasu
 • kandydat powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( Dz. U. 2011.151.896 z późn. zm.)

Oferujemy:

 • umowę o pracę na czas określony w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w ambitnym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

 

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (UWAGA: dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

ogłoszenie w formacie pdf