Fizyk medyczny – Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II poszukuje pracownika na stanowisko:

FIZYK MEDYCZNY

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

Zakres czynności:

 • administracja systemem Syngo-Via
 • kontrola jakości aparatury medycznej
 • odbiór i zapewnienie funkcjonowania systemów i urządzeń medycznych
 • przygotowanie bazy sprzętowej (komputery, stacje robocze, drukarki)

Wymagania:

 • kandydat powinien spełniać wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami ( U. 2011.151.896 z późń. zm.)
 • wykształcenie wyższe magisterskie – fizyka medyczna
 • znajomość języka angielskiego
 • biegła obsługa komputera, programowania C/C++

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
 • pracę w ambitnym zespole
 • stabilne warunki zatrudnienia
 • wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

Osoby zainteresowane prosimy o wysłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres:

 

W tytule e-maila proszę wpisać nazwę stanowiska, które jest zamieszczone w ogłoszeniu.

Dokumenty przesłane na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli (dokumenty przesłane bez poniższej klauzuli nie będą rozpatrywane):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II z siedzibą: 31-202 Kraków, ul. Prądnicka 80, zawartych w przedłożonych dokumentach aplikacyjnych moich danych osobowych innych niż wymienione w art. 22¹ § 1 Kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO oraz zgodnie z klauzulą informacyjną dołączoną do mojej zgody.

ogłoszenie w formacie pdf