mgr Agnieszka Borowiec

Psycholog kliniczny, specjalista II stopnia, psychoterapeuta.

  • specjalista II stopnia, psychoterapeuta
  • Specjalizuje się w pracy z pacjentami kardiologicznymi, zwłaszcza po przebytym zawale serca, u chorych z niewydolnością serca i omdleniami,
  • tworzyła program opieki psychologicznej w ramach Regionalnego Ośrodka Leczenia Niewydolności Serca,
  • prowadzi konsultacje ambulatoryjne, oraz psychoterapię krótko i długoterminową,
  • uczestniczyła w tworzeniu Klubu Pacjenta oraz prowadziła wykłady i spotkania w ramach jego działalności.
  • Współautorka publikacji z zakresu problematyki psychologicznej pacjentów z niewydolnością serca oraz omdleń.
  • Prowadzi ćwiczenia i praktyczne ze studentami psychologii UJ CM.