Fotografia prof. Kużdżał

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Kużdżał

Ordynator

Specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej i chirurgii klatki piersiowej. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2003 roku, doktora habilitowanego nauk medycznych w 2008 roku, a tytuł profesora nauk medycznych w 2014 roku. W 2005 roku uzyskał tytuł Fellow of the European Board of Thoracic and Cardiovascular Surgery (FETCS). Ordynatorem oddziału został w 2009 roku, a Kierownikiem Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2010 roku. Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chirurgii Klatki Piersiowej.