Dr n. med. Małgorzata Konieczyńska

Kierownik Oddziału

Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog, absolwentka studiów podyplomowych „Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej” IZP CM UJ. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 2005 roku. Od maja 2010 roku pełni funkcję kierownika Oddziału.