Nauka i Badania

Od wielu lat prowadzone są badania naukowe inicjowane przez pracowników naszego Szpitala oraz badania kliniczne, w tym granty Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych i inne, które umożliwiają pacjentom podjęcie nowoczesnych metod leczenia. Najwięcej badań jest prowadzonych w dziedzinie kardiologii i pulmonologii.

W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II stałym zespołem opiniodawczym i doradczym Dyrektora Szpitala w zakresie działalności naukowej oraz badawczo-rozwojowej i edukacyjnej Szpitala jest RADA NAUKOWA.

W 2021 roku na wniosek Komisji Nagród, Dyrekcja Szpitala przyznaje Nagrody za Najlepsze Publikacje Naukowe I. II. i III. stopnia za rok kalendarzowy poprzedzający wręczenie  Nagrody wg Regulaminu zamieszczonego poniżej.