Konkurs na Nagrodę Dyrekcji Szpitala za Najlepszą Publikację Naukową w 2022 roku

W naszym Szpitalu trwa kolejna edycja konkursu na Nagrodę Dyrekcji Szpitala za Najlepszą Publikację Naukową w 2022 roku dla pracowników Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

Więcej informacji o konkursie: https://www.szpitaljp2.krakow.pl/dzialalnosc-naukowa/.

Termin przesyłania formularzy zgłoszeniowych upływa w dniu 15 marca 2023 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres mailowy: .

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni do 15 kwietnia 2023 r.