Grafika - Ważny komunikat

Bezpłatne testy PCR w kierunku SARS-CoV-2 dla obywateli Ukrainy

Szanowni Państwo,

informujemy, że w ramach przekazanej darowizny w postaci niezbędnych materiałów do wykonania testów PCR w kierunku SARS-CoV-2 w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II – wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z toczącym się aktualnie konfliktem zbrojnym mogą wykonać badanie diagnostyczne RT-PCR w kierunku wirusa SARS CoV-2 NIEODPŁATNIE!

Na badanie należy zgłosić się do komercyjnego punktu badań  (od 1 sierpnia 2022 roku w Pawilonie  M – IV, parter – Gabinet Zabiegowy nr 25)  w godzinach od poniedziałku do piątku: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo, w godzinach 7.30 – 18.00.

Istnieje możliwość wcześniejszej rezerwacji miejsca pod numerem telefonu +48 517 015 939 (obsługa w języku polskim lub angielskim).

Pacjent, zgłaszając się na badanie powinien posiadać:

Nadany numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL powinien okazać dokument podróży potwierdzający przekroczenie granicy RP od dnia 24.02.2022 r.

Wyniki uzyskiwane są w dniu wykonania badania (średni czas oczekiwania do 8-9 godzin). Wynik udostępniany jest w języku polskim oraz angielskim.

Jednocześnie informujemy, że w sprawie tzw. KODÓW QR wszyscy obcokrajowcy powinni kontaktować się ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną pod nr tel. 222 500 115, a osoby posiadające numer PESEL – mogą pobrać KOD QR z Internetowego Konta Pacjenta – https://pacjent.gov.pl/pacient/oblikoviy-zapis-pacienta-ikp.