Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR     100-lecie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. jana Pawła II

Aktualności

09.11.2018

Pierwsi w Polsce

Jest nam miło poinformować,  że w piątek, 02 listopada 2018 r. w Oddziale Chirurgii Naczyń Z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II wykonano pierwszy w Polsce zabieg przezkoniuszkowej implantacji stent-graftu do aorty piersiowej u chorej z dużym, pękającym tętniakiem aorty piersiowej zstępującej, niedrożnymi, wykrzepionymi tętnicami biodrowymi i tętniakiem aorty brzusznej oraz z dużymi obciążeniami kardiologicznymi. Zabieg wykonał

27.10.2018

Za nami kolejne edycje szkoleń z zakresu hipotermii

Za nami dwie kolejne edycje szkoleń z zakresu hipotermii realizowanych w ramach projektu „Zaawansowane zabiegi ratunkowe poszkodowanych w hipotermii” dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014- 2020. 8-9 września 2018 zainaugurowaliśmy, po wakacyjnej przerwie, drugi sezon szkoleń w ramach projektu. Kolejna grupa ratowniczek i ratowników medycznych została przeszkolona 20- 21 października 2018 przez zespół naszych trenerów. Mamy nadzieję, że dzięki wyko

24.10.2018

50-ta pompa serca!

W dniu 23.10.2018 r. 66-letniemu pacjentowi, chorującemu na serce, wszczepiono w naszym Szpitalu tzw. pompę serca. To 50-ty zabieg tego rodzaju w naszej placówce. Najnowszej generacji urządzenia wspomagające krążenie, używane w naszej klinice, są ogólnoświatowym standardem leczenia skrajnie chorych pacjentów z niewydolnością serca. Pompa  pozwala normalnie funkcjonować, pracować, a nawet uprawiać sport. Według 2-letnich obserwacji medycznych, najnowsze, 3-ciej generacji urządzenia wszczep

24.10.2018

Wielki sukces polskich lekarzy ze Szpitala Jana Pawła II

Efekty realizowanego w Szpitalu projektu CIRCULATE już teraz, jeszcze przed jego zakończeniem, wzbudzają wielkie emocje i nadzieje wśród kardiologów. To będzie przełom w światowej medycynie. Prace zmierzają bowiem do opracowania leku na bazie allogenicznych komórek macierzystych, dzięki któremu będzie można regenerować narządy i tkanki. CIRCULATE dał możliwość przeprowadzenia badania na niespotykaną dotąd na świecie skalę, ponieważ lek jest testowany równolegle w trzech różnych badaniach klini