Szczepienia - medycyna podróży

Rozwój szpitala - badania i projekty

Aktualności

16.09.2019

Dr hab. Stanisław Rumian p.o. Dyrektora Szpitala

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego uchwałą nr 1688/19 z dnia 12 września 2019 roku,  z dniem 16 września 2019 roku powierzono Panu dr hab. Stanisławowi Rumianowi pełnienie obowiązków Dyrektora Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II na okres 3 miesięcy do czasu powołania dyrektora w trybie konkursu na podstawie art. 49 ust. pkt 1 ustawy z dnia 15  kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (tj. Dziennik Ustaw z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.)

13.09.2019

Dzisiejsze uroczystości w Szpitalu

13 września 2019 roku odbyła się uroczystość wprowadzenia relikwii Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej oraz poświęcenie nowego tabernakulum do kaplicy szpitalnej na Oddziale Kardiochirurgii Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II.

13.09.2019

Udany przeszczep serca

11 września 2019 roku w Oddziale Klinicznym Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii został wykonany kolejny udany przeszczep serca. Beneficjentem jest 58-letni mężczyzna czekający na nowe serce na tzw. "pilnej liście", co oznacza, że czas jego przeżycia bez przeszczepu mógł być mierzony co najwyżej w tygodniach.

06.09.2019

Bezpłatne badania profilaktyczne

Ogólnopolski program badań przesiewowych w kierunku tętniaka aorty brzusznej umożliwia wykonanie bezpłatnych badań profilaktycznych. O jednym z wielu projektów realizowanych w naszym Szpitalu opowiadali w czasie spotkania z mediami Dyrektor ds. Lecznictwa Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II, dr hab. n. med. Dorota Sobczyk oraz dr. n. med. Mariusz Trystuła, Kierownik Oddziału Chirurgii Naczyń z Pododdziałem Zabiegów Endowaskularnych.