Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR     100-lecie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. jana Pawła II

Aktualności

10.09.2018

Nowe oblicze torakoonkologii i transplantologii

W dniu 11 września 2018 r. planowane jest uroczyste otwarcie Centrum Torakoonkologii i Transplantologii. Centrum powstało w wyniku realizacji projektu pn. Utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Torakoonkologii i Transplantologii, dofinansowanego ze środków Regionalnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wysiłki kadry zarządzającej oraz pracowników Szpitala doprowadziły do opracowania projektu odpowiadającego na realne potrzeby zdrowotne mieszkańców Województwa Małopolskiego. Proje

10.09.2018

Oczyszczacze powietrza - dzieciom

5 oczyszczaczy powietrza z przeznaczeniem dla oddziałów i poradni dziecięcych trafi do  Szpitala im. Jana Pawła II w Krakowie, w dniu 11 września 2018 r. Otrzymany sprzęt przekazany jest przez Województwo Małopolskie w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej. Wartość jednego oczyszczacza wynosi 588 zł. Umowa między

08.08.2018

Szpital realizuje kolejny projekt w ramach konkursów NCN – MINIATURA 2

Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejny projekt z Narodowego Centrum Nauki. Pozyskane środki z grantów NCN każdorazowo przyczyniają się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów jak i jednostek naukowych w których realizowane są projekty. Wniosek pt. „Właściwości lepkosprężyste fibryny u chorych leczonych przeciwkrzepliwie” w konkursie MINIATURA