Szczepienia - medycyna podróży

Badanie mammograficzne

Prewencja otyłości, cukrzycy typu II, nadciśnienia i miażdżycy - bezpłatny program profilaktyczny

Rozwój szpitala - badania i projekty

Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR     100-lecie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. jana Pawła II

Aktualności

27.06.2018

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla kadry medycznej gratyfikowane punktami edukacyjnymi

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, realizujący projekt pn. „Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!” zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjno – edukacyjne dla kadry medycznej (lekarzy POZ, pielęgniarek i lekarzy medycyny pracy) z zakresu epidemiologii raka piersi w Polsce i na świecie, metod zapobiegania i wykrywania raka piersi, grup zwiększonego ryzyka zachorowalności na raka piersi i szczegółowych instrukcji profilaktycznych skierowanych do tych grup.

29.05.2018

Szpital realizuje kolejne projekty w ramach konkursów NCN – MINIATURA 1 oraz OPUS 14

Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejne projekty z Narodowego Centrum Nauki. Pozyskane środki z grantów NCN każdorazowo przyczyniają się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów jak i jednostek naukowych w których realizowane są projekty. Wniosek pt. „NEToza jako mechanizm przyspieszający progresję stenozy aortalnej z uwzględnieniem wpływu dy

23.05.2018

Nabór na partnera społecznego

W związku z przygotowaniem do złożenia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu partnerskiego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-009/18 dot. profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zapraszam do udziału w naborze na partnera: organizację pozarządową lub partnera społecznego, którzy w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku