Szczepienia - medycyna podróży

Badanie mammograficzne

Prewencja otyłości, cukrzycy typu II, nadciśnienia i miażdżycy - bezpłatny program profilaktyczny

Rozwój szpitala - badania i projekty

Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR     100-lecie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. jana Pawła II

Aktualności

29.05.2018

Szpital realizuje kolejne projekty w ramach konkursów NCN – MINIATURA 1 oraz OPUS 14

Niezmiernie miło nam poinformować, że Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w wyniku konkursu kolejne projekty z Narodowego Centrum Nauki. Pozyskane środki z grantów NCN każdorazowo przyczyniają się do przyspieszenia kariery naukowej poszczególnych badaczy oraz do wzrostu prestiżu naukowego ich zespołów jak i jednostek naukowych w których realizowane są projekty. Wniosek pt. „NEToza jako mechanizm przyspieszający progresję stenozy aortalnej z uwzględnieniem wpływu dy

23.05.2018

Nabór na partnera społecznego

W związku z przygotowaniem do złożenia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu partnerskiego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-009/18 dot. profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zapraszam do udziału w naborze na partnera: organizację pozarządową lub partnera społecznego, którzy w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku

06.04.2018

14-15 września 2018 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „New frontiers in regeneration therapies From Advanced Therapy Medicinal Products ( ATMP) through imaging to clinical outcome”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „New frontiers in regeneration therapies From Advanced Therapy Medicinal Products ( ATMP) through imaging to clinical outcome” 14-15 września 2018 r., Auditorium Maximum UJ,  ul. Krupnicza 33, Kraków Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Międzynarodowej  Konferencji  Naukowej poświęconej tematyce wykorzystania terapii komórkowych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego pt.: „New frontiers in regeneration