Szczepienia - medycyna podróży

Badanie mammograficzne

Prewencja otyłości, cukrzycy typu II, nadciśnienia i miażdżycy - bezpłatny program profilaktyczny

Rozwój szpitala - badania i projekty

Krakowskie Stowarzyszenie Zdrowe Serce i Płuca PULMO-COR     100-lecie Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. jana Pawła II

Aktualności

23.05.2018

Nabór na partnera społecznego

W związku z przygotowaniem do złożenia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu partnerskiego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.1 Programy profilaktyczne w konkursie nr POWR.05.01.00-IP.05-00-009/18 dot. profilaktyki przewlekłej obturacyjnej choroby płuc Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II zapraszam do udziału w naborze na partnera: organizację pozarządową lub partnera społecznego, którzy w ostatnich dwóch latach przed złożeniem wniosku

06.04.2018

14-15 września 2018 r. - Międzynarodowa Konferencja Naukowa „New frontiers in regeneration therapies From Advanced Therapy Medicinal Products ( ATMP) through imaging to clinical outcome”

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „New frontiers in regeneration therapies From Advanced Therapy Medicinal Products ( ATMP) through imaging to clinical outcome” 14-15 września 2018 r., Auditorium Maximum UJ,  ul. Krupnicza 33, Kraków Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić do udziału w Międzynarodowej  Konferencji  Naukowej poświęconej tematyce wykorzystania terapii komórkowych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego pt.: „New frontiers in regeneration

08.03.2018

8 marca 2018 - Światowy Dzień Nerek

8 marca 2018 Światowy Dzień Nerek (ang. World Kidney Day) – doroczna impreza promocyjno-oświatowa, która ma na celu podniesienie wśród ludzi świadomości znaczenia nerek oraz informowanie o tym, że choroby nerek są powszechne i jak można je leczyć. Dzień ten obchodzony jest w drugi czwartek marca.Przedstawiamy Zespół Przeszczepiania Nerek,  Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii               &nb

23.02.2018

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie dla kadry medycznej gratyfikowane punktami edukacyjnymi

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, realizujący projekt pn. „Zrób mammografię dla siebie i swoich bliskich!” zaprasza na bezpłatne szkolenia informacyjno – edukacyjne dla kadry medycznej (lekarzy POZ, pielęgniarek środowiskowych i lekarzy medycyny pracy) z zakresu epidemiologii raka piersi w Polsce i na świecie, metod zapobiegania i wykrywania raka piersi, grup zwiększonego ryzyka zachorowalności na raka piersi i szczegółowych instrukcji profilaktycznych skierowanych do tych gru