Strona główna Szpital Badania i Projekty Projekty PROJEKTY ZREALIZOWANE W LATACH 2004-2019 Programy Krajowe Znaczenie rokownicze markerów naczyniowych i wskaźników aktywacji układu krzepnięcia w wybranych grupach pacjentów z nadciśnieniem płucnym tętniczym

Znaczenie rokownicze markerów naczyniowych i wskaźników aktywacji układu krzepnięcia w wybranych grupach pacjentów z nadciśnieniem płucnym tętniczym

Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Kwota projektu ogółem: 260 000,00 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 260 000,00 PLN

wkład własny: 0,00 zł

Realizacja projektu:  16.06.2010 – 30.09.2013

 

Krótki opis projektu:  

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • określono znaczenie prognostyczne markerów naczyniowych i wskaźników aktywacji układu krzepnięcia u pacjentów z nadciśnieniem płucnym tętniczym;
  • odnaleziono zastępcze punkty końcowe w terapii nadciśnienia płucnego tętniczego;
  • porównano metody nieinwazyjne i inwazyjne w ocenie sztywności naczyń płucnych;
  • porównano wskaźniki czynności naczyń i aktywacji układu krzepnięcia w krążeniu płucnym i systemowym u chorych z nadciśnieniem płucnym tętniczym;
  • określono wpływ leczenia nadciśnienia płucnego na funkcję naczyń oraz hemodynamikę krążenia systemowego i płucnego;
  • przeprowadzono ocenę związku pomiędzy czynnością śródbłonka a sztywnością tętnic płucnych;
  • określono znaczenie markerów naczyniowych w przewidywaniu reaktywności naczyń płucnych w ostrej próbie hemodynamicznej u chorych z nadciśnieniem płucnym tętniczym.

Szpital