Strona główna Szpital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA Zintegrowany system aplikacji szpitala

Zintegrowany system aplikacji szpitala

Z opieki medycznej szpitala korzysta ok. 100 000 pacjentów rocznie, z tego ponad 20 000 jest hospitalizowanych. Część pacjentów korzysta z lecznictwa otwartego jest obsługiwana przez sześć Poradni funkcjonujących na terenie Szpitala. Zintegrowany system aplikacji umożliwia dostęp do danych pacjenta w postaci cyfrowej z każdego rozproszonego geograficznie (!) miejsca w Szpitalu.

Wdrożone i zintegrowane zostały centralne systemy:

  • HIS (Hospital Information System) – Infomedica firmy Asseco Poland SA,

  • LIS (Laboratory IS) – moduł Laboratorium firmy Asseco Poland SA, Marcel, Biomerieux,

  • RIS (Radiology IS) & PACS (Picture Archiving and Communication System) – NetRaad firmy CompuGroup Medical Polska Sp z o.o. (wczesniej UHC),


System zintegrowanych aplikacji umożliwia elektroniczne przesyłanie zleceń na badania laboratoryjne i diagnostyczne, natychmiastowy dostęp do wyników w miejscu zlecenia. Taki status komputeryzacji pozwala więcej czasu poświęcić pacjentowi i dokładniej diagnozować, dzięki pełnemu dostępowi do historii choroby, w tym szczególnie do cyfrowych danych obrazowych z rekonstrukcjami 3D. W Szpitalu funkcjonuje Ośrodek Diagnostyki, Prewencji i Telemedycyny oferujący najwyższej klasy i jakości usługi diagnostyczne w zakresie radiologii cyfrowej, m.in. tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, scyntygrafii, badań ultrasonograficznych.

Suma: wysokiej technologii urządzeń medycznych, aplikacji i infrastruktury sieciowej, czyli cyfryzacja Szpitala, optymalizując ruch chorych i usprawniając dostęp do danych pacjentów, eliminuje kolejki, nieracjonalne zarządzanie wizytami w gabinetach i i stołami operacyjnymi na salach operacyjnych. Jednocześnie informatyzacja porządkuje administrację placówki, pozwala elektronicznie rozliczać się z NFZ. Poprzez szybki dostęp do wszystkich zagregowanych danych, umożliwia skuteczne podejmowanie decyzji na bazie automatycznie tworzonych raportów.

Szpital