Zintegrowane Centrum Specjalistycznej Medycyny Ratunkowej

Oś Priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny, Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Projekt był współfinansowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

Kwota projektu ogółem: 64 696 436,50 PLN, w tym:

kwota dofinansowania: 54 991 971,02 PLN

wkład własny: 9 704 465,48 PLN

Realizacja projektu: 16.04.2007 – 31.07.2014

 

Krótki opis projektu:

Projekt został wpisany na Indykatywny Wykaz Projektów Kluczowych Województwa Małopolskiego. Celem projektu jest utworzenie na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego w pełni profesjonalnego centrum w obszarze specjalistycznej medycyny ratunkowej o zasięgu regionalnym. Projekt obejmuje: Budowę budynku E wraz
z wyposażeniem – w którym znajdą się między innymi: centralna izba przyjęć z zapleczem diagnostycznym i logistycznym, oddziały łóżkowe, apteka szpitalna; przychodnia, recepcja. Dodatkowo przewiduje się utworzenie dwóch sal operacyjnych oraz lotnisko dla śmigłowców; Budowę budynku C – stanowiącego niezbędne zaplecze techniczne dla funkcjonowania Centrum; Modernizację i zakup nowoczesnego wyposażenia do istniejących w Szpitalu jednostek, które będą włączone w realizację działań Centrum; Modernizację Budynku Kardiochirurgii celem przystosowania do nowych zadań i połączenia z budynkiem E; Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla aparatury medycznej (m.in. modernizacja Radiologicznego Systemu Informatycznego (RIS) oraz systemu przechowywania danych).

Powstanie Centrum przyczyni się do podniesienia standardu oferowanych usług medycznych poprzez skuteczne diagnozowanie i wcześniejsze wykrywanie zagrożeń, szybka interwencje ratująca życie oraz skuteczną rehabilitację.

Szpital