Strona główna Szpital Systemy teleinformatyczne INFOMEDYCYNA Zespół Technologii Informatycznych i Telemedycznych

Zespół Technologii Informatycznych i Telemedycznych

 

Zarządzanie rozwojem i utrzymanie, a w tym zapewnienie ciągłości działania systemów informatycznych, teleinformatycznych, telekomunikacyjnych i telemedycznych, a także wdrażanie polityki bezpieczeństwa pozostaje pod nadzorem Zespołu Technologii Informatycznych i Telemedycznych.

Zespół skupia specjalistów o zróżnicowanych kompetencjach w obszarze informatyki, transmisji danych i telekomunikacji:

- Dział Systemów i Aplikacji - administratorzy systemów bazodanowych (Oracle, Sybase, Infomedica medyczna i administracyjna), administratorzy systemu TeleDICOM, Compacs,

- Dział Sieci i Infrastruktury - administratorzy sieci kampusowej 10 GB Ethernet, administratorzy infrastruktury serwerowej (m.in. technologia Blade, macierze EMC, sieci SAN), administratorzy poczty korporacyjnej i serwisów informacyjnych (Intranet i Internet),

- Sekcja Wsparcia Użytkowników (I linia wsparcia) zdalny Help Desk,

- Sekcja Nowych Technologii Informatycznych w Medycynie analitycy/projektanci nowych technologii możliwych do wykorzystania w medycynie.

 

 

Szpital