Kontakt

tel. 12 614 25 26 (sekretariat)
e-mail: radiologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

ZAKŁAD RADIOLOGII I DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

Kierownik Zakładu

lek. med. Małgorzata Urbańczyk – Zawadzka

 

 

 

 

 

lek. med. Dorota Szymoniak- Chochół - Zastępca Kierownika

mgr inż. Robert Banyś - Kierownik Pracowni Koordynacji Danych, Koordynator techników RTG

W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej funkcjonują:

 • Pracownia Tomografii Komputerowej
 • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
 • Pracownia Ultrasonografii
 • Pracownia Radiologii Klasycznej
 • Pracownia Mammografii Cyfrowej
 • Pracownia Densytometrii Cyfrowej
 • Pracownia Koordynacji Danych

 

W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej prowadzona jest działalność usługowa i naukowa

 • Obrazowanie i opracowanie wyników (TK, MR, RTG, MMG, USG, DEXA) zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • Opieka i szkolenie praktykantów, stażystów, prowadzenie praktyk dla studentów i studiów podyplomowych,
 • Współpraca z innymi jednostkami ochrony zdrowia,
 • Współpraca z towarzystwami naukowymi, krakowskimi uczelniami AGH, ASP, AR, IFJ, IŻ, PK, UJ, (obrazowanie medyczne i w celach niemedycznych, biometria, dozymetria,  nowoczesne technologie w medycynie),
 • Współtworzenie i udział w badaniach naukowych, projektach oraz programach profilaktycznych,
 • Współpraca z krajowym i  międzynarodowymi ośrodkami naukowymi,
 • Organizacja  szkoleń, konferencji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Analiza badań powtórzonych,
 • Realizacja programów profilaktycznych,
 • Analiza statystyczna wyników badań medycznych do publikacji naukowych,
 • Konsultacje teleradiologiczne

Dla Pacjenta