ZAKŁAD PATOMORFOLOGII

Kierownik: dr n. med. Lucyna Rudnicka-Sosin

Specjalista patomorfolog (II st. specjalizacji). Zatrudniona w szpitalu od 2010 roku. Od roku 2011 na stanowisku koordynatora Zakładu.

Asystenci oraz lekarze diagności:

 • lek. med. Łukasz Chmura
 • mgr Anna Tokaj - asystent, diagnosta laboratoryjny
 • mgr Anna Gruszka - asystent, diagnosta laboratoryjny
 • mgr inż. Lucyna Ciałowicz - asystent
 • mgr Danuta Prusak - asystent
 • st. tech. Małgorzata Rzepiela
 • st. tech. Renata Dulińska
 • Marek Sikorski - pracownik Sekcji Badań Pośmiertnych
 • Rafał Brosch - pracownik Sekcji Badań Pośmiertnych

Historia:

Rozwój pracowni anatomopatologicznej i histopatologicznej zawdzięcza szpital dr B. Tomasikowi który kierował badaniami od 1952 r. do przejścia na emeryturę. Z inicjatywy dyrektora M. Pasowicza, przy wsparciu Prof. J. Stachury, zorganizowano w 1999 roku nowoczesny Zakład Patomorfologii, spełniający kryteria nowoczesnych pracowni diagnostycznych, którym kierował dr med. W. Frasik. Od 2011 r funkcję koordynatora Zakładu pełni dr. n. med. L. Rudnicka-Sosin.

Możliwości diagnostyczne:

W Zakładzie wyróżnia się dwie jednostki funkcjonalne: Sekcję Badań Biopsyjnych i Sekcję Badań Pośmiertnych. Sekcja Badań Biopsyjnych wykonuje badania histopatologiczne i cytologiczne dla Szpitala, a także innych publicznych i niepublicznych jednostek służby zdrowia. Obecnie rocznie wykonywane jest ok. 25 tys. badań histologicznych i cytologicznych oraz ok. 40 autopsji.

Badania biopsyjne wykonywane w Zakładzie:

Badania histologiczne

 • badanie śródoperacyjne - kriostat (intra)
 • badanie histologicznie wycinków z drzewa oskrzelowego (biopsja wewnątrzoskrzelowa, biopsja przezoskrzelowa)
 • biopsja przezskórna płuca , biopsja przezskórna opłucnej
 • materiały pobrane w trakcie mediastinoskopii, mediastinotomii (zmiany w  śródpiersiu)
 • materiały operacyjne płuc (diagnostyka zmian nowotworowych i chorób śródmiąższowych płuc), opłucnej i śródpiersia
 • diagnostyka wycinków pobranych trakcie gastroskopii i kolonoskopii
 • diagnostyka materiałów z jamy macicy i kanału szyjki (wyskrobiny) oraz wycinków z szyjki macicy
 • diagnostyka materiałów operacyjnych z zabiegów operacyjnych w zakresu jamy brzusznej , ginekologicznych i urologicznych
 • biopsja gruboigłowa  wątroby (diagnostyka zmian zapalnych i nowotworowych)
 • biopsja gruboigłowa zmian w piersiach
 • biopsje mięśnia sercowego (zmiany zapalne i diagnostyka potransplantacyjna)
 • biopsje nerki (diagnostyka potransplantacyjna)

Badania cytologiczne

 • plwocina, popłuczyny oskrzelowe, wymazy szczoteczkowe z drzewa oskrzelowego, badania BAL
 • biopsja aspiracyjne cienkoigłowe przezoskrzelowe (TBNA), w tym również materiały z przezoskrzelowej ultrasonograficznej biopsji cienkoigłowej (EBUS – TBNA i z przezprzełykowej biopsji ultrasonograficznej EUS- FNA)
 • biopsja cienkoigłowe tarczycy, piersi, wątroby , ślinianek
 • cytologia ginekologiczna
 • badanie cytologiczne płynów z jam ciała
  Wynik badania cytologicznego w większości przypadków można uzyskać w ciagu 1-2dni.

Zakład dysponuje również możliwością wykonywania podstawowego panelu badań immunohistochemicznych. 

Zakład posiada licencję na wykonywanie badań histologicznych i cytologicznych przyznana przez Komisję Polskiego Towarzystwa Patologów  ds. Licencjonowania Pracowni Patomorfologii.

Kontakt:

tel: 12 614 25 73 - sekretariat

      12 614 25 77 - Kierownik Zakładu

      12 614 25 75 - Pracownia Histopatologiczna

      12 614 25 79 - Prosektorium

fax: 12 614 25 70

Odbiór zwłok przez Zakłady Pogrzebowe z Prosektorium Zakładu Patomorfologii i sprawy administracyjne z tym związane załatwiane są w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku (tel. 12 614 25 79).

e-mail: patomorfologia(at)szpitaljp2.krakow.pl

 

Dla Pacjenta