Strona główna Dla Pacjenta Programy profilaktyczne Wykrywanie chorób układu krążenia

Wykrywanie chorób układu krążenia

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego” - Prewencja 10

Na wskazanych oddziałach kardiologicznych, w instytucjach Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w szkołach podstawowych i zakładach pracy z pięciu subregionów Małopolski będzie realizowany program.

Obejmie on 27 grup pacjentów, którzy zostaną poddani badaniom i będą pod stałą obserwacją w ciągu 12 miesięcy trwania projektu.

Ponadto w szkołach i zakładach pracy zakwalifikowanych do projektu będą prowadzone działania edukacyjne.

Więcej informacji na stronie projektu

INFORMACJE:

Małgorzata Rygiel

Telefon: 12 614 24 63

Dział Wspierania Badań i Rozwoju
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków

Dla Pacjenta